Kvalitet og kompetanse
- alt på samme sted
hovedbilde

PRODUKTBESKRIVELSE
Protimeter MMS2 er et kraftig og allsidig fuktmåler for måling og diagnostisering av fukt i bygninger og bygningsmaterialer.
Med dette produktet kan bygningsinspektører og andre måle fuktnivået i bygningselementer som vegger, gulv og bygningsmiljø, bare ved å skifte mellom ulike driftsmoduser:
Fuktsøk
Måling av vektprosent i treverk
Måling av RF i luft, betong og andre materialer
På denne måten kan man få en detaljert forståelse for fuktforholdene i eiendommen.
Les mere om fukstsøk her.
Du kan lese mere om fuktmåling i tre her.
Innhold i esken:
1 x MMS2 instrument
1 x Short quickstick
1 x Hygrostick
1 x Hygrostick skjøteledning
1 x Veggelektroder 127mm
1 x Piggprobe HD
1 x Grå stoffbag
Software og kabel
Protimeter MMS2 Flooring

FloorThe Surveymaster.

Protimeter TimberMaster

Protimeter Digital Mini